Zaaihoeveelheid, kunstmest en microgranulaat per rij aanpassen | LandbouwMechanisatie

Machinefabrikant Monosem rust de ValoTerra zaaimachine uit met QuadRate Pro. De functie zorgt ervoor dat de zaaihoeveelheid, kunstmest en microgranulaat per rij aan de hand van taakkaarten aangepast kan worden.

Het doel van QuadRate Pro is het optimaliseren van opbrengsten. Het 56 voltsysteem kan op een 8-rijige zaaimachine 32 motoren aansturen waarmee de zaaihoeveelheid per rij wordt gemoduleerd. Tegelijkertijd kunnen meststoffen en twee verschillende soorten microgranulaat per rij aan de hand van vier verschillende taakkaarten worden aangewend. De taakkarten worden met behulp van QuadRate Pro direct ingelezen. Dat zorgt er volgens de fabrikant voor dat de chauffeur wordt ontlast. Het systeem werkt via gps en verzamelt data van de verschillende hoeveelheden die worden gezaaid. Die informatie is via de cloud of usb-opslag op te halen.

De technologie maakt het mogelijk om de zaaihoeveelheid op plaatsen met een lage opbrengstpotentie te verlagen en tegelijkertijd het onnodig toepassen van meststoffen en microgranulaat te minimaliseren.

Zaaihoeveelheid, kunstmest en microgranulaat per rij aanpassen | LandbouwMechanisatie

Woensdag 10 april 2024

Meer weten ? Kijk even op… www.mechaman.nl/landbouwmechanisatie/